skip to Main Content

Właścicielka

Dr. med. dent. Agnieszka Ziółkowska

Studia Charité Berlin
2012 Promocja doktorska na Uniwersytecie w Ulm
2017 Przejęcie gabinetu lekarskiego

Członkostwa i certyfikaty:

  • DGZMK – Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. [Niemieckie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej, jamy ustnej i szczękowo-twarzowej]
  • DGZ – Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung [Niemieckie Towarzystwo Stomatologii Zabiegowej]
  • DGI – Deutsche Gesellschaft für Implantologie [Niemieckie Towarzystwo Implantologiczne]
  • Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V. [Niemieckie Towarzystwo Endodoncji i Traumatologii Stomatologicznej] (DGET)
  • Uzyskanie certyfikatu Curriculum Endodontologii Niemieckiego Towarzystwa Endodoncji i Traumatologii Stomatologicznej
  • Uzyskanie certyfikatu w zakresie stosowania gazu rozweselającego
  • Curriculum implantologii w APW
Back To Top